RADARI

  • Modernizacija tradicionalnih ruskih radara (serija „P“)
  • Modernizacija drugih radara u opsegu VHF – X i brzine

rotacije antene 2 – 60 obr/min

MODERNIZACIJA RADARA

U ponudi je kapitalna modernizacija , pre svega tradicionalnih ruskih radara – pa i ostalih uključujući i novije, bez obzira na proizvođača. U osnovi je jedinstveno HW/SW rešenje koje tradicionalnim radarima omogućuje savremene performanse u akviziciji i praćenju ciljeva. Modernizovani radari su operativni u mreži. U postupku modernizacije radar će biti van funkcije samo jedan dan.

Brošura engleski

Tisab d.o.o. Tošin Bunar 143 -Studentski Grad, I blok krilo G, 11070 Novi Beograd

tel. +381 11 310-3-999; e-mail: office@tisab.rs