ericsson logo

Ericsson je svetski lider u oblasti telekomunikacija ,izumitelj DECT-a i Bluetooth-a i glavni primenitelj mobilnih standarda kao što su GSM, GPRS, WAP, MMS, WLAN, CDMA i UMTS .

ERICSSON MD110 Telekomunikacioni sistem

ericsson md110

Ericsson snažno podržava konvergenciju fiksnih ka mobilnim telekomunikacijama za preduzeća, ostvarujući na taj način svoju viziju mobilnih preduzeća. Najbolje iz oba sveta glasa i podataka, sjedinjeno je u Ericsson-ovom MD110 telekomunikacionom sistemu.

MD110 je hibridno rešenje koje podržava kako dobro proverene i široko zastupljene tradicionalne TDM tehnologije, tako i IP tehnologiju i to sve u jednom sistemu!To znači da ste u mogućnosti da primenite tradicionalne terminale kao što su analogni telefoni, digitalni telefoni i bežični telefoni i to u jednom sistemu.

Ako već imate MD110, nadogradnjom i usvajanjem novih tehnologija možete iskoristiti već postojeće resurse.To predstavlja fleksibilnost, slobodu konfigurisanja i savršeno balansiranje.
IP telefonija postaje pouzdan servis poslovnih aplikacija preko IP mreže.Decentralizovana arhitektura sa distibuisanom kontrolom poziva i procesa,smanjuje broj grešaka, dok moćan terminal i sistemske funkcije garantuju stabilnost i prilikom prekida mreže.Stabilnost od 10 do 25.000 IP stanica čini MD110 idealnim za stepenastu implementaciju IP telefonije.
MD110 Vam pruža integraciju fiksne i mobilne mreže.
Najbolje iz oba sveta glasa i podataka, sjedinjeno je u Ericsson-ovom MD110 konvergencionom komunikacionom sistemu.

 

ERICSSON MX-ONE Telekomunikacioni sistem

 

ericsson MX-ONE telefonksa centrala

Ericsson telefonska centrala MX-ONE™ je komunikacioni sistem u potpunosti osposobljen za IP, sa najsavremenijim karakteristikama mobilnosti. Ovaj sistem je novi deo Eriksonovog koncepta MX-ONE-Eriksonovo ’’All-in-One’’ komunikaciono rešenje za srednja i velika predizeća, preuzima sve karakteristike i nadogradjuje se na najbolje prodavane Eriksonove kućne centrale Konvergencijski komunikacioni sistem MD110.

Zahvaljujući jedinstvenoj distribuiranoj arhitekturi sistema,telefonska centrala MX-ONE može se postepeno povećavati od 50 do 50.000 korisnika, podržavajući više od 500 korisnika po samostalnoj jedinici ili LIM-u (LineInterface Module) u sistemu. Dodatni sistemi mogu se umrežiti preko IP ili tradicionalnih digitalnih veza - tako da dozvole praktično neograničeno postepeno povećavanje u okruženju velike mreže.

Jedinstveno hibridno komunikaciono rešenje

Telefonska centrala MX-ONE u potpunosti podržava porodicu Eriksonovih telefona Dialog 4000 koja nudi IP, digitalne i analogne telefone, kao i bežične telefone Ericsson Business Cordless Telephones i sve javne mobilne/celularne ili fiksne telefone koji koriste funkciju mobilnog učesnika.

Telefonska centrala MX-ONE nudi interfejse za analogne i digitalne prenosnike za povezivanje sa javnom mrežom (PSTN, PLMN), kao i podršku za različite mrežne protokole: ISDN/QSIG, CAS, DPNSS, IP prenosnike i IP umrežavanje.

Tisab d.o.o. Tošin Bunar 143 -Studentski Grad, I blok krilo G, 11070 Novi Beograd

tel. +381 11 310-3-999; e-mail: office@tisab.rs