leLas logo

LE LAS - katalog

Od svog osnivanja 1909.godine kompanija LeLas posvećena je rešavanju komunikacionih problema u najtežim uslovima rada. U početku LeLas proizvodi opremu za potrebe nacionalne mornarice i rudnike sa visokom koncentracijom zapaljivih gasova, a kasnije svoje iskustvo i dinamičnost prenosi i na mnoge druge oblasti kao što su: vazdušni i železnički saobraćaj, luke i aerodromi, hemijska industrija, industrija nafte i gasa, energetska postrojenja, laboratorije I bolnice, civilne i vojne ustanove itd…

U skladu sa procedurama koje propisuje standard ISO9000, odeljenja dizajna i proizvodnje u potpunosti su kompjuterizovana, a najsavremenija tehnička dostignuća (npr. GSM ili VoIP) implementiraju se u proizvodnji svih LeLas-ovih proizvoda. Modularan dizajn omogućava proizvodnju širokog dijapazona najrazličitijih uređaja kombinovanjem električnih i mehaničkih modula, a sve to po veoma povoljnim cenama.

LeLas oblasti delatnosti:

leLas teska industrija Le Las laka industrija Le Las transport 
Teška industrija
Naftna Industrija i Petrohemija
Termoelektrane i Hidroelektrane
Železare i Livnice
Rudnici i Ugljenokopovi
Laka industrija
Podzemna Železnica i Tunel
Brodogradilišta 
Mostogradnja
Farmaceutska i Prehrambena Industija
Prerađivačka Industrija
Transport
Aerodromi
Železnica
Luke
Drumski saobraćaj
 Le Las komercijalne institucije  le las rekreativni centri  Le Las vojne baze
 Komercijalne institucije
Policija/Vatrogasci/Ambulante
Bolnice
Parking
Taxi
Rekreativni centri
Parkovi i Muzeji
Hoteli
Stadioni/Arene
Kampovi
Vojska
Vojne baze
Mornarica
Vazduhoplovstvo

 

INTERFONSKI SISTEM SA INTEGRISANIM RAZGLASOM

Sistem je dizajniran za rad u najtežim uslovima, kao što su buka, korozija, ekstremni vremenski uslovi, vandalizam. UNIVERSAL intefoni rezultat su LeLas-ovog iskustva u instalaciji ove vrste opreme na stotinama lokacija širom sveta. Sistem poseduje i funkciju razglasa koja se ostvaruje utem integrisanih i spoljnih zvučnika.


DIZAJN SISTEMA UNIVERZAL

Tehnologija bazirana na mikroprocesorima i integrisana komutacija:

PREDNOSTI:

-Sigurnost sistema i ušteda sredstava, jer nije potreban centralni uređaj
-Ne postoji rizik od potpunog raspada sistema
-Visok kvalitet zvuka (do 120dB bez spoljnih zvučnika)
-Različiti nivoi zaštite, otpornost na atmosferske prilike ili standardne izvedbe
-Kablovi se postavljaju preko jedne jdinstvene magistrale ili u konfiguraciji zvezde, u zavisnosti od potreba pojedinih lokacija

-Svaki razgovor savršeno se čuje u svim uslovima. Jačina zvučnika je optimizovana i podešava se daljinski sa master stanice

-Postanica radi u handsfree režimu, a master stanica na principu naizmeničnog prenosa u jednom pa u drugom smeru

DIGICOM - RAZGLASNO-ALARMNI SISTEM

Za upotrebu u industiji: na kopnu i na moru

Osnovne informacije:
Zahvaljujući izuzetno čvrstoj konstrukciji, razglasno-alarmni sistem DIGICOM2000 koristi se pre svega u raznim granama industrije kao što su farmaceutska, hemijska i petrohemijska i u energetici.

Modularno daje mogućnost da se sistem DIGICOM2000 koristi kao razglasni sistem, alarmni sistem ili intefonski sistem.

Interfonski sistem obezbeđuje 32-576 telefonskih linija sa komunikacijom u oba smera. Svaki telefon može da uspostavi vezu biranjem broja (maksimalno 9 direktnih brojeva) ili biranjem primaca poruke preko razglasa. Stanica može da uspostavi dvosmernu vezu sa sistemom za radio veze biranjem broja bazne radio stanice. Biranjem broja stanice sa toki-vokija preko bazne stanice uspostavlja se komunikacija sa prenosom u oba smera, ali ne istovremeno.

DIGICOM2000 takođe funkcioniše i kao standardan razglasni sistem za prenos informacija, naređenja ili obaveštenja. Može da emituje i audio signal sa telefonske centrale.

DIGICOM2000 koristi se i kao alarmni sistem za zaštitu radnika i opreme. Softverski se podešava signal alarma i dodeljuje se nivo prioriteta različitim zonama (maksimalno 15 zona) ili celom objektu. U slučaju aktiviranja alarma, emituje se zvučni i vizuelni signali. Alarm se aktivira na dva načina - ručno ili automatski. Mogu da ga aktiviraju i stanice koje su za to ovlašćene biranjem određenog broja.

Jedna od osnovnih funkcija sistema je i funkcija monitoringa. Podsistem za monitoring nadzire sve stanice, pojačivače i zvučnike.

Svaki problem u radu signalizira se putem LED dioda ili se prikazuje na displeju master stanice.

 

INTERFONI UNIVERSAL - MASTER STANICA UNI2G

le las tlh214agPouzdane i čvrste, industrijske master stanice Univerzal u veliko meri su zaslužne za ugled SYSCOM sistema. Nova linija specijalizovane preme izašla je na kraj sa svim izazovima, snažnija je i pogodnija za upotrebu nego ikada!
Interfoni se proizvode u nekoliko varijanti: kao stoni, uzidni, za rad u svim vremenskim uslovima i u eksplozivnoj zaštiti. Kućišta su veoma čvrsta i otporna zahvaljujući čemu ovi interfoni predstavljaju odlično komunikaciono rešenje u svim uslovima rada, čak i nim najtežim, a po najpovoljnijim cenama.

Svaki uređaj poseduje:
- Posebnu karticu, čime su zagarantovani bezbednost i kvalitet komunikacije
- Zvučnik dizajniran za rad u svim vremenskim uslovima, snaga 5W-15W (modeli u eksplozivnoj zaštiti)
- Elektret mikrofon (gooseneck mikrofon za stanice za unutrašnju montažu)
- Tastaturu sa sledećim funkcijama:
  - kontrola pravca govora
  - upućivanje poziva slanjem zvućnog signala, podesivog tona i trajanja, sa podstanice ili druge master stanice
  - odgovor na poziv koji čeka na red i upravljanje pozivim u redu čekanja
  - ispostavljanje konferencijskog poziva sa 2 ili više učesnika
  - upućivanje prioritetnog opšteg poziva kome predhodi melodija od 3 tona
  - grupni poziv

Napajanje: 48V(podesivo i na 24V); lokalno napajanje ili centralno

Različite periferne jedinice:
- Priključak za zvučnike
- DTMF kartica za daljinsko upravljanje kontrole ulaza, pokretanje mašina, praćenje kamera i sl.

KARAKTERISTIKE
- Zvučna kartica za zvučnik zaštićena je u kućištu, a generiše zvuk jačine 98-110 dB; jačina zvuka podešava se lokalno
- Programiranje broja uređaja u sistemu, konekcija sa drugim podstanicama i sl. vrši korisnik pomoću tehnologije mikroprocesora
- Za sve konfiguracije polazna tačka može da bude jedna jednostavna magistrala
- Tastatura poseduje LCD displej na kome se prikazuje status mreže, pozvana stanica, stanica sa koje dolazi poziv, stanice koje čekaju u redu za uspostavljanje veze itd.
- Elektret mikrofon

Katalog na engleskom

tlh214podstanicaINTERFONI UNIVERSAL - PODSTANICE UNI2G

Interfonske stanice Univerzal u velikoj meri su zaslužne za ugled LeLasa i SYSCOM-a. Najnoviji modeli poseduju sve osnovne karakteristike LeLasove opreme: čvrstoću, snagu, pouzdanost, kao i neke nove, napredne funkcije, a pri tome su mogo jednostavnije za upotrebu.
Proizvode se u dve varijante: za rad u svim vremenskim uslovima i u eksplozivnoj zaštiti. Kućišta su veoma čvrsta i otporna tako da ovi interfoni predstavljaju odlično komunikaciono rešenje čak i u najtežim uslovima rada.

TLH214/344 obezbeđuje kvalitetnu komunikaciju uz visok stepen zaštite.

Svaki uređaj poseduje posebnu karticu, čime su zagarantovani bezbednost i pouzdanost sledećih komponenti:
- Motor od 15W
- Elektret mikrofon sa tasterom za pozive
- Lampica koja svetli kada je linija zauzeta
- Indikacija dolaznog poziva zvonom i programabilno automatsko uspostavljanje veze
- Automatski prelazak sa slušanja na govor

Ova vrsta interfona nudi različite pojednostavljene modele elektronike (npr. "konferencijski tip", za upotrebu u mreži: jedna stanica poziva druge ili "DIGICOM tip": konekcija na svič sa 30 ili 100 portova)
Napajanje: 48V(podesivo i na 24V); lokalno napajanje ili centralno

Različite periferne jedinice:
- Priključak za zvučnike
- DTMF kartica za daljinsko upravljanje za kontrolu ulaza, pokretanje mašina, praćenje kamera i sl.

KARAKTERISTIKE:
-Aluminijumsko kućište sa zaštitom od svih vremenskih uslova ili u eksplozivnoj zaštiti
- Zvučna kartica za zvučnik zaštićena je u kućištu, a generiše zvuk jačine 105 (Ex) -111 dB;
- Jačina zvuka podešava se lokalno ili daljinski sa master stanice
- Potrošnja električne energije: 500mA
- Za rad u mreži sa 9 ili 99 stanica
- Ceo uređaj zaštićen je kućištem koje ga štiti od svih vremenskih uslova
- Programiranje broja uređaja u sistemu, adrese master stanice i sl. vrši korisnik pomoću tehnologije mikroprocesora
- Taster za pozive sa zaštitom od svih vremenskih uslova; lampica pokazuje status linije
- Elektret mikrofon

Katalog na engleskom

fitre logo

Tisab d.o.o. je ekskluzivni distributer italijanske kompanije FITRE S.p.A. iz Milana ,koja na svetskom tržištu važi za lidera u oblasti Industrijskih Telekomunikacija.

U preko četrdeset zemalja širom sveta ,FITRE je instalirao više od 400 Sistema Industrijske Telekomunikacije. Tamo gde su uslovi rada ekstremni ,a gde su komunikacije među zaposlenima izuzetno važne ,tamo gde nema GSM signala za mobilne telefone a ima: prašine, vlage, isparenja, ulja i maziva,ekstremnih temperatura, jakih elektromagnetnih polja, kondenzacije, buke, zapaljiih gasova... tamo gde sevaju munje i gromovi ....tamo je FITRE!!!

Fitre je uz pomoć TISAB-a isporučio opremu iz oblasti industrijskih telekomunikacionih sistema ,namenjenu radu u ekspolozivnom okruženju i svim vremenskim uslovima : Rafineriji nafte -Pančevo, Cementari Novi Popovac, Hidroelektrani Đerdap, Termoelektrani Kostolac i dr.

NOVO!!! Telefonski aparat za čiste sobe i operacione sale(bolnice i farmaceutsko-hemijske laboratorije)- SANIVOX 918 S

fitre sanivox 918 s
SANIVOX 918 S katalog srpski

SANIVOX 918 S katalog engleski

 

 

 

TASVoIP/VVM -VoIP industrijski telefonski aparat otporan na vremenske uslove, sa handsfree funkcijom i slušalicom.

fitre tasvoipTASVoIP/VVM katalog srpski

TASVoIP/VVM katalog engleski

 

 

 

TASVOX serija 900 i 1000 -Handsfree analogni telefonski aparat sa mogućnošću nazidne i uzidne montaže.Otporan na nepovolje vremense prilike i udarce.

fitre tasvox 901a

 

TASVOX serije 900 i 1000 -katalog srpski

 

 

 

 

 

Industrijske Telekomunikacije- Katalog opreme za rad u svim vremenskim uslovima:

Industrijski telefon opremljen za rad u najtežim vremenskim uslovima -TAS 21

Industrijski telefon opremljen za rad u svim vremenskim uslovima -TAS 2000 RV

Zvučnik telefonskog zvona za sve vremenske uslove -R140

Industrijski telefon opremljen za rad u svim vremenskim uslovima sa memorijom -TAS 2000 MEMO

Handsfree industrijski telefon za rad u svim vremenskim uslovima -TASVOX

Industrijski Intercom Sistem IF2000 u WP izvedbi -IF 2000 WP

Tele-Intercom jedinica u WP i EeX izvedbi - TIA 2000

Industrijske Telekomunikacije- Katalog opreme za rad u eksplozivnim atmosferama:

Industrijski Intercom Sistem u WP izvedbi -IF2000

Tele-Intercom jedinica u WP i EeX izvedbi - TIA 2000

Industrijski telefon za rad u eksplozivnoj atmosfer-TAS 22 AD


Dodatna oprema:

Zvučno-svetlosna signalizacija TWIN AD

Zvučna signalizacija - HS15eXC, XP13/48, XPR11, ETH20MD10/10w

Svetlosna signalizacija EEx(EVA 50-20 dSIB20 F/EVA50)

Tisab d.o.o. Tošin Bunar 143 -Studentski Grad, I blok krilo G, 11070 Novi Beograd

tel. +381 11 310-3-999; e-mail: office@tisab.rs