leLas logo

LE LAS - katalog

Od svog osnivanja 1909.godine kompanija LeLas posvećena je rešavanju komunikacionih problema u najtežim uslovima rada. U početku LeLas proizvodi opremu za potrebe nacionalne mornarice i rudnike sa visokom koncentracijom zapaljivih gasova, a kasnije svoje iskustvo i dinamičnost prenosi i na mnoge druge oblasti kao što su: vazdušni i železnički saobraćaj, luke i aerodromi, hemijska industrija, industrija nafte i gasa, energetska postrojenja, laboratorije I bolnice, civilne i vojne ustanove itd…

U skladu sa procedurama koje propisuje standard ISO9000, odeljenja dizajna i proizvodnje u potpunosti su kompjuterizovana, a najsavremenija tehnička dostignuća (npr. GSM ili VoIP) implementiraju se u proizvodnji svih LeLas-ovih proizvoda. Modularan dizajn omogućava proizvodnju širokog dijapazona najrazličitijih uređaja kombinovanjem električnih i mehaničkih modula, a sve to po veoma povoljnim cenama.

LeLas oblasti delatnosti:

leLas teska industrija Le Las laka industrija Le Las transport 
Teška industrija
Naftna Industrija i Petrohemija
Termoelektrane i Hidroelektrane
Železare i Livnice
Rudnici i Ugljenokopovi
Laka industrija
Podzemna Železnica i Tunel
Brodogradilišta 
Mostogradnja
Farmaceutska i Prehrambena Industija
Prerađivačka Industrija
Transport
Aerodromi
Železnica
Luke
Drumski saobraćaj
 Le Las komercijalne institucije  le las rekreativni centri  Le Las vojne baze
 Komercijalne institucije
Policija/Vatrogasci/Ambulante
Bolnice
Parking
Taxi
Rekreativni centri
Parkovi i Muzeji
Hoteli
Stadioni/Arene
Kampovi
Vojska
Vojne baze
Mornarica
Vazduhoplovstvo

 

INTERFONSKI SISTEM SA INTEGRISANIM RAZGLASOM

Sistem je dizajniran za rad u najtežim uslovima, kao što su buka, korozija, ekstremni vremenski uslovi, vandalizam. UNIVERSAL intefoni rezultat su LeLas-ovog iskustva u instalaciji ove vrste opreme na stotinama lokacija širom sveta. Sistem poseduje i funkciju razglasa koja se ostvaruje utem integrisanih i spoljnih zvučnika.


DIZAJN SISTEMA UNIVERZAL

Tehnologija bazirana na mikroprocesorima i integrisana komutacija:

PREDNOSTI:

-Sigurnost sistema i ušteda sredstava, jer nije potreban centralni uređaj
-Ne postoji rizik od potpunog raspada sistema
-Visok kvalitet zvuka (do 120dB bez spoljnih zvučnika)
-Različiti nivoi zaštite, otpornost na atmosferske prilike ili standardne izvedbe
-Kablovi se postavljaju preko jedne jdinstvene magistrale ili u konfiguraciji zvezde, u zavisnosti od potreba pojedinih lokacija

-Svaki razgovor savršeno se čuje u svim uslovima. Jačina zvučnika je optimizovana i podešava se daljinski sa master stanice

-Postanica radi u handsfree režimu, a master stanica na principu naizmeničnog prenosa u jednom pa u drugom smeru

DIGICOM - RAZGLASNO-ALARMNI SISTEM

Za upotrebu u industiji: na kopnu i na moru

Osnovne informacije:
Zahvaljujući izuzetno čvrstoj konstrukciji, razglasno-alarmni sistem DIGICOM2000 koristi se pre svega u raznim granama industrije kao što su farmaceutska, hemijska i petrohemijska i u energetici.

Modularno daje mogućnost da se sistem DIGICOM2000 koristi kao razglasni sistem, alarmni sistem ili intefonski sistem.

Interfonski sistem obezbeđuje 32-576 telefonskih linija sa komunikacijom u oba smera. Svaki telefon može da uspostavi vezu biranjem broja (maksimalno 9 direktnih brojeva) ili biranjem primaca poruke preko razglasa. Stanica može da uspostavi dvosmernu vezu sa sistemom za radio veze biranjem broja bazne radio stanice. Biranjem broja stanice sa toki-vokija preko bazne stanice uspostavlja se komunikacija sa prenosom u oba smera, ali ne istovremeno.

DIGICOM2000 takođe funkcioniše i kao standardan razglasni sistem za prenos informacija, naređenja ili obaveštenja. Može da emituje i audio signal sa telefonske centrale.

DIGICOM2000 koristi se i kao alarmni sistem za zaštitu radnika i opreme. Softverski se podešava signal alarma i dodeljuje se nivo prioriteta različitim zonama (maksimalno 15 zona) ili celom objektu. U slučaju aktiviranja alarma, emituje se zvučni i vizuelni signali. Alarm se aktivira na dva načina - ručno ili automatski. Mogu da ga aktiviraju i stanice koje su za to ovlašćene biranjem određenog broja.

Jedna od osnovnih funkcija sistema je i funkcija monitoringa. Podsistem za monitoring nadzire sve stanice, pojačivače i zvučnike.

Svaki problem u radu signalizira se putem LED dioda ili se prikazuje na displeju master stanice.

 

INTERFONI UNIVERSAL - MASTER STANICA UNI2G

le las tlh214agPouzdane i čvrste, industrijske master stanice Univerzal u veliko meri su zaslužne za ugled SYSCOM sistema. Nova linija specijalizovane preme izašla je na kraj sa svim izazovima, snažnija je i pogodnija za upotrebu nego ikada!
Interfoni se proizvode u nekoliko varijanti: kao stoni, uzidni, za rad u svim vremenskim uslovima i u eksplozivnoj zaštiti. Kućišta su veoma čvrsta i otporna zahvaljujući čemu ovi interfoni predstavljaju odlično komunikaciono rešenje u svim uslovima rada, čak i nim najtežim, a po najpovoljnijim cenama.

Svaki uređaj poseduje:
- Posebnu karticu, čime su zagarantovani bezbednost i kvalitet komunikacije
- Zvučnik dizajniran za rad u svim vremenskim uslovima, snaga 5W-15W (modeli u eksplozivnoj zaštiti)
- Elektret mikrofon (gooseneck mikrofon za stanice za unutrašnju montažu)
- Tastaturu sa sledećim funkcijama:
  - kontrola pravca govora
  - upućivanje poziva slanjem zvućnog signala, podesivog tona i trajanja, sa podstanice ili druge master stanice
  - odgovor na poziv koji čeka na red i upravljanje pozivim u redu čekanja
  - ispostavljanje konferencijskog poziva sa 2 ili više učesnika
  - upućivanje prioritetnog opšteg poziva kome predhodi melodija od 3 tona
  - grupni poziv

Napajanje: 48V(podesivo i na 24V); lokalno napajanje ili centralno

Različite periferne jedinice:
- Priključak za zvučnike
- DTMF kartica za daljinsko upravljanje kontrole ulaza, pokretanje mašina, praćenje kamera i sl.

KARAKTERISTIKE
- Zvučna kartica za zvučnik zaštićena je u kućištu, a generiše zvuk jačine 98-110 dB; jačina zvuka podešava se lokalno
- Programiranje broja uređaja u sistemu, konekcija sa drugim podstanicama i sl. vrši korisnik pomoću tehnologije mikroprocesora
- Za sve konfiguracije polazna tačka može da bude jedna jednostavna magistrala
- Tastatura poseduje LCD displej na kome se prikazuje status mreže, pozvana stanica, stanica sa koje dolazi poziv, stanice koje čekaju u redu za uspostavljanje veze itd.
- Elektret mikrofon

Katalog na engleskom

tlh214podstanicaINTERFONI UNIVERSAL - PODSTANICE UNI2G

Interfonske stanice Univerzal u velikoj meri su zaslužne za ugled LeLasa i SYSCOM-a. Najnoviji modeli poseduju sve osnovne karakteristike LeLasove opreme: čvrstoću, snagu, pouzdanost, kao i neke nove, napredne funkcije, a pri tome su mogo jednostavnije za upotrebu.
Proizvode se u dve varijante: za rad u svim vremenskim uslovima i u eksplozivnoj zaštiti. Kućišta su veoma čvrsta i otporna tako da ovi interfoni predstavljaju odlično komunikaciono rešenje čak i u najtežim uslovima rada.

TLH214/344 obezbeđuje kvalitetnu komunikaciju uz visok stepen zaštite.

Svaki uređaj poseduje posebnu karticu, čime su zagarantovani bezbednost i pouzdanost sledećih komponenti:
- Motor od 15W
- Elektret mikrofon sa tasterom za pozive
- Lampica koja svetli kada je linija zauzeta
- Indikacija dolaznog poziva zvonom i programabilno automatsko uspostavljanje veze
- Automatski prelazak sa slušanja na govor

Ova vrsta interfona nudi različite pojednostavljene modele elektronike (npr. "konferencijski tip", za upotrebu u mreži: jedna stanica poziva druge ili "DIGICOM tip": konekcija na svič sa 30 ili 100 portova)
Napajanje: 48V(podesivo i na 24V); lokalno napajanje ili centralno

Različite periferne jedinice:
- Priključak za zvučnike
- DTMF kartica za daljinsko upravljanje za kontrolu ulaza, pokretanje mašina, praćenje kamera i sl.

KARAKTERISTIKE:
-Aluminijumsko kućište sa zaštitom od svih vremenskih uslova ili u eksplozivnoj zaštiti
- Zvučna kartica za zvučnik zaštićena je u kućištu, a generiše zvuk jačine 105 (Ex) -111 dB;
- Jačina zvuka podešava se lokalno ili daljinski sa master stanice
- Potrošnja električne energije: 500mA
- Za rad u mreži sa 9 ili 99 stanica
- Ceo uređaj zaštićen je kućištem koje ga štiti od svih vremenskih uslova
- Programiranje broja uređaja u sistemu, adrese master stanice i sl. vrši korisnik pomoću tehnologije mikroprocesora
- Taster za pozive sa zaštitom od svih vremenskih uslova; lampica pokazuje status linije
- Elektret mikrofon

Katalog na engleskom

Tisab d.o.o. Tošin Bunar 143 -Studentski Grad, I blok krilo G, 11070 Novi Beograd

tel. +381 11 310-3-999; e-mail: office@tisab.rs