eaton logo

EATON je jedna od vodećih svetskih kompanija u oblasti elektro-opreme, u okviru koje postoji divizija oko bivšeg Powerware-a(Best Power), koji proizvodi vrhunsku opremu za neprekidno naizmenično(AC) i jednosmerno(DC) napajanje.Pored Powerware-a, EATON je akvizicijom preuzeo i još nekoliko veoma poznatih proizvođača ove opreme, kao što su bivši MGE Office Protection System i PhoenixTec,čime je postao dominantan u oblasti neprekidnog napajanja.

EATON Katalog

GE DE logo 

GE DE (General Electric Digital Energy) je deo General Electric-a koji se bavi proizvodnjom uređaja za bezprekidno napajanje (UPS-ova).U suštini predstavlja preimenovanog poznatog proizvođača IMV (InvertoMatic Victron) iz Švajcarske,koga je General Electric preuzeo pre par godina.

U ponudi imamo monofazne i trofazne UPS uređaje ove renomirane firme:

Monofazni UPS

EP-Series   GT-Series LP-Series   ML-leaflet  Match
 EP Serija - Katalog  GT Serija - Katalog  LP Serija - Katalog  ML leaflet - Katalog

Match - Katalog

 

Trofazni UPS

LP33 40-120kVA  SG CE Series UPS   SitePro UPS
 LP 33 Serija - Katalog  SG CE Serija - Katalog  Site PRO Serija - Katalog

Tisab d.o.o. Tošin Bunar 143 -Studentski Grad, I blok krilo G, 11070 Novi Beograd

tel. +381 11 310-3-999; e-mail: office@tisab.rs