FEF LAMP - Flash

 

Flash lampa (INDIKACIJA ZVONA) FEF349

 Flash lampa (INDIKACIJA ZVONA) FEF349Opšte karakteristike:
Stepen zaštite od prašine i vlage: IP66
Boja: narančasta otporna na koroziju
Materijal izrade: aluminijum
Montaža: nazidna
Dimenzije: 95 x 95 x 82 mm
Težina: 0,4 kg
Radna temperatura: - 40 ° C / + 60 ° C
Prečnik ulazog kabla: 5 - 8 mm
Opcija: Izbor boje flash lampe

304 184x180Modeli:
FEF349E2MBU: bela, 5 Joule, 90 ° C
FEF 349E2MJU: žuta, 5 Joule, 90 ° C
FEF 349 E2MRU: crvena, 5 Joule, 90 ° C
FEF349E5MBU: bela, 5 Joule, 360 ° C
FEF349E5MJU: žuta, 5 Joule, 360 ° C
FEF349E5MRU: crvena, 5 Joule, 360 ° C
FEF349E5MVU: zelena, 5 Joule, 360 ° C
FEF349E15MJU: žuta, 15 Joule, 360 ° C
FEF349E15MRU: crvena, 15 Joule, 360 ° C
FEF349E15MVU: zelena, 15 Joule, 360 ° C
FEF349E15MBU: bela, 15 Joule, 360 ° C

307 172x180

 

 

Električne karakteristike:
Napajanje: 48-24 VCC, Opcija 230 VCA
Blic: 5 - 15 Joula
Ritam bljeska: Podesiv
Kad radite sa lampom preko telefonske linije: telefonski interfejs je  integrisan u flash-lampi
Napajanje: preko telefonske linije
Napon telefonskog poziva: 30 - 100 VCA 25-50 Hz

Impedansa telefonske linije:> 10 MW

 

 

Optički alarm flash lampe (360 °) FEF232

Optički alarm flash lampe (360 °) FEF232

Električne karakteristike:
Napajanje: 110 - 230 VCA
Potrošnja: 20 mA
Snaga flash lampe: 15 -21 Joules  
Ritam Flash: 60 puta u minuti
Kad radite sa lampom preko telefonske linije: telefon interfejs je integrisan u flash-lampi
Napon telefonskog poziva: 30 - 100 VCA 25-50 Hz

Opšte karakteristike:
Stepen zaštite od prašine i vlage: IP66
Boja: narančasta otporna na koroziju
Materijal izrade: aluminijum

 

Montaža: nazidna
Ex Obeležavanje: Ex II 2G Eexd IIC T6 IP66
Radna temperatura: - 40 ° C / + 60 ° C
Boja svetla: bela, crvena, žuta, zelena
Kablovske uvodnice: 2 ulaza kabla prečnika od 5 do 8 mm
Težina: 4,8 kg

 

Modeli:
FEF232A15CA8TR: 360 °, 15 džula, tel.rele, 2 ulaza kabla, crvena, 230 VAC
FEF232A15CA8TV: 360 °, 15 džula, tel.rele, 2 ulaza kabla, zelena, 230 VAC
FEF232A20CA7T: 360 °, 21 džul, tel.rele, 2 ulaza kabla, bele, 115 VAC
FEF232A20CA7TJ: 360 °, 21 džul, tel.rele, 2 ulaza kabla, žuta, 115 VAC
FEF232A20CA7TR: 360 °, 21 džul, tel.rele, 2 ulaza kabla, crvena, 115 VAC
FEF232A20CA7TV: 360 °, 21 džul, tel.rele, 2 ulaza kabla, zelena, 115 VAC
FEF232A20CA8TR: 360 °, 21 džul, tel.rele, 2 ulaza kabla, crvena, 230 VAC

 

SIRENA KLM344

SIRENA KLM344Električne karakteristike:
Napajanje: 48-24 Vdc / 230 VAC
Potrošnja: 15W - 15VA
Zvučna snaga: 110 / 126 dB na 1 metar
Povezivanje sa telefonom (Interfejs): E-relej kartica (u zvonu)
Veza sa jedinicom dispečerske komunikacije (interfejs): elektronska relej kartica (naknada WK026 CRG)
Napon zvučne sirene: 30 - 100 VAC - 25 - 50 Hz
Impedancija na liniji:> 7 K Ohms
Snaga zvuka Sirena: reguliše se unutrašnjim prekidačem
Vrste zvona sirene: 8 različitih sirene (u zavisnosti od kombinacija 3 prekidača unutar sirene)
Posebne funkcije: kontinualan zvuk sirene (bez pauze)
Uzemljenje: na nosaču i na telu sirene

Mehaničke karakteristike:
Stepen zaštite od prašine i vlage IP 66
Boja :narandžasta otporna na koroziju
Materijal proizvodnje: aluminijum
Montaža: nazidna

Dimenzije: 300 x 190 x 181 mm
Težina: 5,0 kg
Temperatura okoline: - 40 ° C / + 60 ° C
Kablovske uvodnice: 3 (2 ulaza za kabl prečnika od 5 do 8 mm + 1 rezervni)
Otvaranje kućišta: 4 šrafa

Modeli:
KLM344E6CA/CC: 90 / 110 dB sa relejem za kontakt interfejsa sa telefonom
KLM344E7CA/CC: 100 / 126 dB sa relejem za kontakt interfejsa sa telefonom

 

Sirena za eksplozivne sredine - KLM214 EEX ATEX IIB T6

Sirena za eksplozivne sredine - KLM214 EEX ATEX IIB T6Električne karakteristike:
Napajanje: 48-24 Vdc / 230 VAC
Potrošnja: 15W - 15VA
Zvuk Output: 110 dB na 1 metar
Povezivanje sa telefonom (Interfejs): E-relej kartice (u zvonu)
Veza sa jedinicom dispečerske komunikacije (interfejsa): elektronski relej kartice (naknada WK026 CRG)
Napon zvuka sirene: 30 - 100 VAC - 25 - 50 Hz
Impedancija na liniji:> 7 K Ohm
Snaga zvuka sirene: reguliše se unutarnjim prekidačem
Vrste zvona sirene: 8 različitih zvukova (u zavisnosti od kombinace 3 prekidača unutar sirene)
Posebne funkcije: kontinualan zvuk sirene (bez pauze)
Uzemljenje: na nosaču i na telu sirene

Mehaničke karakteristike:
Stepen zaštite od prašine i vlage: IP 66
Ex označavanje: ATEX II 2 GD (EEx d IIB T6)
Boja: narančasta otporna na koroziju
Materijal: Aluminijum
Montaža: nazidna
Dimenzije: 215 X 350 X 195 mm
Težina: 9,0 kg
Temperatura okoline: -40 ° C / + 60 ° C
Kablovske uvodnice: 3 (2 za kabl prečnika 5 - 8 mm + 1 rezervni)
Otvaranje kućišta: 8 šrfova

 

Modeli:
KLM214E6CA/CC: 90 / 110 dB sa relejem za kontakt interfejsa sa telefonom ATEX II 2 GD (EEx d IIB T6)

 

KOMBINOVANA Optičko-zvučna signalizacija SGV344 za rad u svim vremenskim uslovima

KOMBINOVANA Optičko-zvučna signalizacija SGV344 za rad u svim vremenskim uslovimaElektrične karakteristike:
Napajanje: 48-24 Vdc / 230 VAC
Potrošnja: 15W - 15VA
Snaga zvuka Sirene: 110 / 126 dB na 1 metar
Napajanje svetlosne signalizacije: 15 Joules
Povezivanje sa telefonom (Interfejs): E-relej kartica (u zvonu)
Veza sa jedinicom dispečerske komunikacije (interfejs): elektronski relej kartice (naknada WK026 CRG)
Napon zvuka sirene: 30 - 100 VAC - 25 - 50 Hz
Impedancija na liniji:> 7 K Ohms
Snaga zvuka Sirene: reguliše se unutrašnjim prekidačem
Vrste zvona sirena: 8 različitih zvukova (u zavisnosti od kombinacije 3 prekidača unutar sirene)
Posebne funkcije: kontinualan zvuk sirene (bez pauze)
Uzemljenje: na nosaču i na telu sirene

KOMBINOVANA Optičko-zvučna signalizacija SGV344 za rad u svim vremenskim uslovima

Mehaničke karakteristike:
Stepen zaštite od prašine i vlage: IP 66
Boja: narančasta otporna na koroziju
Materijal: Aluminijum
Montaža: nazidna
Dimenzije: 190 x 300 x 182 mm
Težina: 7,2 kg
Temperatura okoline: -40 ° C / + 60 ° C
Kablovske uvodnice: 3 (2 za kabl prečnika 5 - 8 mm + 1 rezervni)
Otvaranje kućišta: 4 šrafa

 

Modeli:
SGV344E6CA8: blic 15Dzh + Sirena sa četiri zvona, 90 do 110 dB, 230VCA, relejni kontakt interfejsa sa telefonom
SGV344E6CA/CC: blic 15Dzh + Sirena sa četiri zvona, 90 do 110 dB, 230VCA/48-24 Vdc, relejni kontakt interfejsa sa telefonom
SGV344E7R/X1 blic 15Dzh + zvučnik sa motorom 15W 16 Ohm, 230VCA, relejni kontakt interfejsa sa telefonom
SGV344E7RCA8: blic 15Dzh + Sirena sa četiri zvona, 126dB, 230VCA, relejni kontakt interfejsa sa telefonom

Opcija:
Različita boja treperućeg svetla bljeska na zahtev korisnika
Boje (crvena, plava, zelena, itd.)

 

KOMBINOVANA Optičko-zvučna signalizacija SGV214 za rad u eksplozivnim sredinama

KOMBINOVANA Optičko-zvučna signalizacija SGV214 za rad u eksplozivnim sredinama

Električne karakteristike:
Napajanje: 48-24 Vdc / 230 VAC
Potrošnja: 15W - 15VA
Snaga zvuka Sirene: 110 dB na 1 metar
Napajanje svetlosne signalizacije: 15 Joules
Povezivanje sa telefonom (Interfejs): E-relej kartica (u zvonu)
Veza sa jedinicom dispečerske komunikacije (intefejsa): elektronski relej kartice (naknada WK026 CRG)
Napon zvuka sirene: 30 - 100 VAC - 25 - 50 Hz
Impedancija na liniji:> 7 K Ohms
Snaga zvuka Sirene: reguliše se unutarnjim prekidačem
Vrste zvona sirene: 8 različitih sirene (u zavisnosti od kombinacije 3 prekidača unutar sirene)

 

Mehaničke karakteristike:
Ex označavanje: EEx d IIB T6
Stepen zaštite od prašine i vlage: IP 66
Boja: narančasta otporni na koroziju
Materijal: Aluminijum
Montaža: nazidna
Dimenzije: 215 X 350 X 195 mm
Težina: 9 kg
Temperatura okoline: -40 ° C / + 60 ° C
Kablovske uvodnice: 3 (2 za kabl prečnika 5 - 8 mm + 1 rezervni)
Otvaranje kućišta: 8 šrafova

 

 

 

 

 

 

 


Tisab d.o.o. Tošin Bunar 143 -Studentski Grad, I blok krilo G, 11070 Novi Beograd

tel. +381 11 310-3-999; e-mail: office@tisab.rs