Telefoni  Modyulotel TLH 302 / 304/306/308

Telefoni  Modyulotel TLH 302 / 304/306/308

Opšte karakteristike:
Materijal: nerđajući čelik
Zvučnik / mikrofon: vandal-otporan
Montaža: nazidna
Težina: 1,5 kg
Stepen zaštite od prašine i vlage: IP55 (IP 66 opcionalno)
Sistem: sastoji se od modula
Moduli: zvučnik, mikrofon, kamera, displej, tastatura, taster, 2-4 dugmeta, kućište, flash-lampa   
Radna temperatura: -10 C / + 50 ° C
Kablovske uvodnice: 1 ulaz za kabl prečnika od 5 do 8 mm
Otvaranje: 4 šrafa

Servisiranje: Svi delovi telefona mogu se zameniti i popraviti, koristite samo originalne delove, popravke mogu obavljati samo Lelas ovlašćeni partneri

23 137x180Dodatne funkcije (opciono)
Telefon VOIP (SIP, H323) ( Poe)
Telefon GSM
Kontaktni relej za otvaranje vrata ili preduzimanja drugih mera (WK026CRG)
Ugrađena kamera
Zatvaranje telefona ključem (da biste otvorili telefon morate da olabavite šrafove i upotrebite ključ)

Modeli:
TLX 306 - telefon sa karticom
M-mikrofon
H - zvučnik
L-displej
C9 - tastatura
B - 1 taster
D-2 tastera u modulu
F - flash lampe
V-kamera
/ P - voip telefon, itd.

24 137x180Tehničke karakteristike:
Napajanje: 24 do 60 Vdc
Potrošnja: <30mA
Struja na liniji pri pozivu: 18mA - 35mA
Snaga zvučnika: 1W
Napajanje zvona: 35 - 90 Vac
Biranje: Tone / Pulse
Uzemljenje: Podesivo
Jačina zvona: 90 dB na 1 m udaljenosti
Tonalitet: 300 - 500 Hz
Tonsko biranje: 270 - 540Gts
Mikrofon sa redukcijom šuma
Slušalica: sa magnetom
Podesiv zvuk
Razgovor: sa "hands free" (bez slušalice)
Razgovor: dvosmeran
Off: automatski ili pritiskom na pozivni taster
Automatsko javljanje: Nakon unapred određenog broja zvonjenja, 1 - 90 poziva

25 136x180Mogućnosti:
- 1 pozivno dugme
- Do 10 brojeva u memoriju telefona
- Opcija: svetlosna indikacija bljeskom
- Opcija: daljinski upravljač rada telefona (sa posebnim programom i modemom TSC 162 R1HR)
- Opcija: Telefon VOIP, GSM Programiranje:
Mikroprocesorski kontrolisan telefon 302-308 TLH omogućava da se programiranje vrši sa udaljenog telefona preko  koda u tonskom načinu rada


 

 

23 137x180telephone modulotel 2 buttons 135x18022 136x180telephone modulotel tlx306sct 135x180

GSM telefoni Modyulotel TGH 302 / 304/306/308

GSM telefoni Modyulotel TGH 302 / 304/306/308

 

Telefonska linija: 3,6 VDC-napaja telefon iz punjive baterije u telefonu

Opcija: dodavanje spoljašnjeg napajanja maksimalnog kapaciteta od 20 VDC

Potrošnja telefona: 3 mA u mirovanju / 0,18 telefona prilikom rada

Stepen zaštite od prašine i vlage: IP 55 - IP 66

Razgovor: bez slušalice, hands-free », Full-Duplex

Snaga zvučnika: 1 Watt / 5 Watt

Uzemljenje: Podesivo

Snaga telefonskog zvona: 85 - 92 dB / 1 metar

Automatsko javljanje: Nakon unapred određenog broja zvonjenja, 1 - 90 poziva

Prekid linije: automatski nakon programiranog vremena

Boja: siva (standard) Ostale boje na zahtev

Opciono: Telefon Modyulotel sa zatvaranje pomoću ključa

Direktno biranje pritiskom

10 brojeva u memoriji za telefone sa tastaturom

Dosledan skup do 10 brojeva pritiskom na dugme

Opcija: daljinski kontroler ispravnosti rada

Lelas GSM telefonski sistem uključuje sledeće elemente:

· Dijalog sa servisnom stanicom, programiranje koristeći DTMF protokol ili protokol SMS-a.

Office ima dva GSM SIM kartična čitača koji vam omogućuju da se prebaci sa jednog mobilnog operatera na drugi u slučaju mrežnog zagušenja, jednog od operatora

• Automatski prekid poziva

• Mogućnost za izmenu sledećih parametara na daljinu slanjem SMS-a: Jačina zvona, jačina zvučnika, izbor tona zvona, programiranih brojeva u telefonu, tekstualne poruke koje se šalju putem kontrole(4 ulaza), sobe koje primaju podatke putem poruka.

Office-u se može poslati SMS sledeće sadržine: "slaba baterija", "baterija napunjena", "uređaj je otvoren / zatvoren uređaj", spoljašnji izvor napajanja "OK" ili "ne radi"

· Zaključavanje / otključavanje sa tajnim kodom

• Mogućnost za izgradnju 8 kontakata(izlaza) uz aktivaciju ili deaktivaciju preko koda. Ovi kontakti su obično zatvoreni.Ovi izlazi omogućuju izvršavanje raznih naredbi slanjem ili iz servisne stanice. Na primer: slanje naredbe "otvoreni vrata", "okrenuti svetlo"...

• 4 ulaza: "alarm zvono" šalje programirane SMS poruku na broj unapred dodeljen u slučaju otvaranje / zatvaranje kontakata. Tekstualne poruke i broj na koji je poruka poslana je programiran preko SMS-a.Moguće je tražiti autoservis o stanju ulaza (kontakti). Na primer: železnička barijera je otvorena (spojena na aparatu), uređaj šalje SMS "barijera otvorena", pri otvaranju vrata-šalje SMS "otvorena vrata", itd.

Dodatna oprema za tornjeve i telefone Lelas GSM :

· TCT162P1GSM - softver za praćenje i programiranje svih GSM slušalice na mreži

· RCT201P1GSM - modem za prikaz podataka za kontrolu operatora i programiranje mobilnih telefona

- MT318E1SOL - solarni panel sa pričvršćivačem

 

Tisab d.o.o. Tošin Bunar 143 -Studentski Grad, I blok krilo G, 11070 Novi Beograd

tel. +381 11 310-3-999; e-mail: office@tisab.rs